Apply for this job now

Regionaal clusterhoofd Werktuigbouwkunde

Location
Utrecht
Job Type
Permanent
Posted
7 Sep 2022
Van paleizen tot musea en van gevangenissen tot militaire terreinen, ook het rijksvastgoed wordt, met het oog op de klimaatdoelstellingen, zoveel mogelijk toekomstbestendig gemaakt. Als regionaal clusterhoofd Installatietechniek bij het Rijksvastgoedbedrijf lever jij hieraan een belangrijke bijdrage. Vanuit ons kantoor in Utrecht leid je een team dat zorgt voor het beheer en onderhoud van deze gebouwen.

Je gaat aan de slag bij de directie Vastgoedbeheer, op de afdeling Realisatie Regionaal in de regio Noord-West. Jouw verantwoordelijkheid? Zorgen dat het rijksvastgoed in deze regio aan de wettelijke eisen voldoet. Een uitdaging die jij vervult samen met vier andere clusterhoofden en het regiohoofd. Je ziet toe op keuringen, gedegen beheer en onderhoud, en (kleine) aanpassingen. Dit zodat alle gebruikers ongestoord gebruik kunnen maken van het vastgoed en de bijbehorende technische installaties.

Namens de sectie neem je deel aan overleggen, zowel intern als extern. Je stuurt vanuit jouw managersrol een team van ca. 27 medewerkers aan, onder wie adviseurs, contracthouders en toezichthouders. Je bent voor hen de resource manager t.b.v. de verschillende producten die we leveren. Aan het begin van de week neem je het weekprogramma met hen door. Ook overleg je dagelijks met het MT van de regio. Jij en je collega's zijn gedreven mensen met hart voor de zaak.

Je hebt daarnaast ook een signalerende rol. Leveren aannemers niet wat verwacht wordt? Is een andere manier van werken noodzakelijk omdat steeds minder regionale, en juist meer landelijke contracten worden afgesloten? Jij onderzoekt de gevolgen hiervan en kijkt hoe andere clusters hiermee omgaan. Daarmee vervul je een brugfunctie tussen jouw cluster, de andere clusters en de regio's. Dat is belangrijk, want we willen samen steeds nadrukkelijker werken volgens de Lean-methode. Jij helpt bepalen hoe de nieuwe werkprocessen worden ingericht en wordt één van de waardestroom managers binnen de regio.

Functie-eisen

Een team aansturen? Dat doe jij met veel plezier en zelfvertrouwen. Je bent enthousiast, open-minded, toekomstgericht en je vindt makkelijk aansluiting bij jongere generaties medewerkers. Je vindt het daarbij belangrijk dat zowel jijzelf als je team zich blijven ontwikkelen. Dit doe je door regelmatig met je medewerkers in gesprek te gaan en ze proactief trainingen en cursussen aan te bieden. Ook ben je klantgericht en weet je hoe je een netwerk opbouwt en onderhoudt.

Verder herken jij je hierin:

Je bent hbo- of universitair opgeleid. Bij voorkeur heb je een achtergrond in werktuigbouw of facilitair management en je hebt affiniteit met het technisch beheer, onderhoud en het realiseren van projecten ten behoeve van vastgoed. Een opleiding Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W) strekt tot aanbeveling.
Je hebt ervaring met leidinggeven, bij voorkeur in een omgeving waar onroerend goed centraal staat.
Je hebt ervaring met begrotings-, sturings- en HRM-cycli.
Je hebt bij voorkeur ervaring met de instandhouding van onroerend goed.
Je beschikt over een rijbewijs B.
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 12
Maandsalaris Min €4.092 - Max. €6.045 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Minimaal aantal uren per week 36
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 7 oktober.
Wil je meer informatie over de procedure, neem dan contact op met Ina van Rooijen via 06 - . Wil je meer informatie over de vrije werkplek, dan kun je contact opnemen met Xavier Horbach via 06 - .
Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf (in de toekomst) een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
Omdat we duurzaamheid stimuleren, reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov zijn bedrijfsauto's beschikbaar.
Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken we onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. Je overlegt met het clusterhoofd hoe je hier invulling aan geeft. Het kan dus ook zijn dat je af en toe op een andere locatie of thuis werkt.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Vastgoedbeheer bestaat uit de afdelingen Assetmanagement, Technische Expertise, Vastgoed Informatiemanagement, Realisatie Landelijk, Realisatie Regionaal, Realisatie & Advies Buitenruimte, Planning Werkvoorbereiding Projectadministratie en Bedrijfsvoering & Uitvoeringsstrategie. De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van gebouwen, gebouw gebonden (technische) installaties, terreinen en gronden in beheer bij het Rijksvastgoedbedrijf, zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als bij leegstand. Klantgerichtheid staat in de dienstverlening van het Rijksvastgoedbedrijf centraal.

De afdeling Realisatie Regionaal (REAR)
De afdeling REAR is integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van panden en gronden in beheer bij het Rijksvastgoedbedrijf. De functie van deze panden is zeer divers: van paleizen tot musea, kantoren, gevangenissen, rechtbanken en kazernes. De afdeling bestaat uit de secties/regio's Noord-West, Zuid-West, Noord, Oost, Zuid en CARIB (het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk).

De secties/regio's van de afdeling Realisatie Regionaal zijn verantwoordelijk voor de volgende kerntaken:

Het inplannen van onderhoudsactiviteiten bij de gebruikers van de gebouwen, het bewaken van de planning en de uitvoering.
Het afroepen van leveranciersdiensten op basis van planmatig onderhoud en dagelijks onderhoud.
Het signaleren van knelpunten in de storingsopvolging en het signaleren van risico's in relatie tot wet- en regelgeving.
Het onderhouden van contacten met gebruikers van de gebouwen. De medewerkers van de secties/regio's zijn het eerste aanspreekpunt voor de gebruiker op pandniveau.
Het leveren van prestatieverklaringen op uitgevoerd werk.
Het uitvoeren van vervangings- en investeringsprojecten.
Het vervullen van een signaalfunctie bij aspectprogramma's (onder andere legionella en brandveiligheid). Het initiëren van acties naar gebruikers en installateurs (extern) en naar afdelingen en directies (intern).
Het aangaan en uitvoeren van serviceovereenkomsten met gebruikers van de gebouwen, inclusief tijdige en volledige facturering.
Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.
Apply for this job now

Details

  • Job Reference: 706174016-2
  • Date Posted: 7 September 2022
  • Recruiter: Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
  • Location: Utrecht
  • Salary: On Application
  • Sector: Trades & Services
  • Job Type: Permanent